Prinsencommissie

De Prinsencommissie tracht in goed overleg te komen tot een geschikte kandidaat voor de functie van Prins der Dorstvlegels. Eenmaal een naam dan volgt het op discrete wijze stellen van dé vraag.

Redactie Magazine

In 2013 is het Dorstvlegel Magazine voor de eerste keer uitgegeven. Het magazine vervangt het ietwat verouderde “Krentje vur ’t Dorstvlegellendje”, dat ruim 30 jaar heeft bestaan.

Artiestencommissie

De Artiestencommissie verzorgt, op verzoek van de Prinsengarde, de gehele organisatie rondom de jaarlijkse Garde-avonden.

Carnaval 2.0

De commissie Carnaval 2.0 is de opvolger van de Vlierdense Maff(ia). Sinds 2018 zorgen zij ervoor dat er op de zaterdag-avond in stijl carnaval gevierd kan worden in het Dorstvlegelhouse.

Kleintje Carnaval

De commissie Kleintje Carnaval regelt ieder jaar weer van alles voor de jongste Dorstvlegels en Dorstvlegelinnekes, zodat (groot)ouders en (klein)kinderen op carnavalszondag gezellig samen kunnen carnavallen.

Optochtcommissie

De Optochtcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de optocht die op carnavalsmaandag plaatsvindt. Zij doen ieder jaar weer hun uiterste best om de optocht soepel te laten verlopen.

Vette Brass(ie)

De commissie Vette Brass(ie) bestaat sinds 2005. In een steeds wisselende samenstelling nemen zij de dinsdagmiddag met Carnaval voor hun rekening. Een middag voor de gehele familie, waarbij met name de jeugd een podium geboden wordt.

Maf(fia)

De Maf(fia) is een vriendengroep die in 2001 besloot om de zaterdagavond tijdens Carnaval nieuw leven in te blazen. Na 13 Avonden van de Vlierdense Maf(fia) hield deze groep carnaval minnende vrienden het voor gezien. Men vond het tijd het stokje over te dragen.