De Artiestencommissie bestaat uit:

  • Anco Klomp
  • Angela van Moorsel
  • Janny Rutjes


De Artiestencommissie verzorgt, op verzoek van de Prinsen-garde, de gehele organisatie rondom de jaarlijks in november te houden Garde-avonden. Van het benaderen van mogelijke artiesten tot het op de avonden zelf begeleiden van de uitverkorenen…en alles wat daartussenin zit.