De Prinsencommissie bestaat uit:

  • Gijs Brouwers
  • Yvonne Leesberg
  • Edward Thijssen

De Prinsencommissie tracht in goed overleg te komen tot een geschikte kandidaat voor de functie van Prins of Prinses der Dorstvlegels. Eenmaal een naam dan volgt het op discrete wijze stellen van dé vraag. Wordt hier positief op geantwoord dan volgen talloze bijeenkomsten op geheime locaties om de nieuwe prins voor te bereiden op zijn taak.
Medailles worden uitgezocht, een proclamatie geschreven, een pak gepast en niet te vergeten een steek gekocht.
Een en ander gebeurt natuurlijk in het diepste geheim.
De Prinsencommissie is ook verantwoordelijk voor de organisatie van het Prinsenbal. Tijdens dit bal wordt -nadat op gepaste wijze afscheid is genomen van de huidige voorganger- de nieuwe hoogheid op ludieke wijze kenbaar gemaakt.