De redactie van het Dorstvlegel Magazine bestaat uit:

  • Yvonne Leesberg

In 2013 is het Dorstvlegel Magazine voor de eerste keer uitgegeven. Het magazine vervangt het ietwat verouderde “Krentje vur ’t Dorstvlegellendje”, dat ruim 30 jaar heeft bestaan.

In het magazine komen onder andere de Prins, de vorst, de voorzitter, de ex-Prins en de verschillende commissies aan het woord. In de rubriek “Carnaval door de ogen van…” bieden wij familie, buurt en vrienden van de prins de gelegenheid hun carnavalservaringen met Vlierden te delen. Door middel van fotopagina’s wordt teruggeblikt op diverse evenementen van het voorgaande carnavalsjaar.

Heeft u een goed idee of kopij voor het Dorstvlegel Magazine mail dit dan naar: info@dorstvlegels.com

Daarnaast biedt het Dorstvlegel Magazine ons de mogelijkheid -door middel van advertenties- financiële middelen binnen te halen. Want u begrijpt dat het zonder sponsors niet mogelijk is een goed carnavalsprogramma voor jong en oud samen te stellen.

Heeft u interesse in het plaatsen van een advertentie maak dit dan kenbaar bij een van de leden van het bestuur of stuur een mail naar: administratie@dorstvlegels.com