De Prinsengarde bestaat enkel uit ex-Prinsen. Zij tonen hun betrokkenheid met de Vlierdense carnaval door -met behulp van de Artiestencommissie- de jaarlijkse Gardeavonden te  faciliteren en organiseren. Deze avonden vol met Vlierdens amusement worden dankbaar opgenomen in het programma van cv de Dorstvlegels. Ook in andere voorkomende gevallen kan het bestuur een beroep doen op de leden van de Prinsengarde.

De Prinsengarde heeft 25 leden. Hun jaarvergadering vindt plaats op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag dus.