De Prinsengarde bestaat enkel uit ex-Prinsen. Zij tonen hun betrokkenheid met de Vlierdense carnaval door -met behulp van de Artiestencommissie- de jaarlijkse Gardeavonden te  faciliteren en organiseren. Deze avonden vol met Vlierdens amusement worden dankbaar opgenomen in het programma van cv de Dorstvlegels. 

De Prinsengarde heeft 24 leden. Hun jaarvergadering vindt plaats op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag dus.