De Vetlirre medallie is een onderscheiding die in 2002 in het leven is geroepen door de toenmalige burgemeester van de gemeente Deurne, de heer Daandels. Iedere carnavalsvereniging in de gemeente Deurne kan een persoon of groepering die zich zeer verdienstelijk heeft ingezet voor Carnaval in het eigen dorp voordragen.
De onderscheiding wordt uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Deurne bij voorkeur tijdens een carnavalsactiviteit in het eigen dorp.
Op voordracht van het bestuur van cv de Dorstvlegels hebben onderstaande personen/groeperingen de Vetlirre medallie overhandigd gekregen van de burgemeester:

2024Richard Merkx
2023Edward Thijssen
2020Adrie Keijzer
2019de Vette Brass(ie) Band
2018Yvonne Leesberg
2017Hanneke van Bree
2016Thomas Koolen
2015Wilbert van Bree
2014Gera van den Heuvel
2013Erik van Otterdijk en Fer van Otterdijk
2012Corné van den Heuvel en John Sleegers
2011De Vlierdense Maf(fia)
2010Cor van Bree
2009Marinus van Bree
2008Erik-Jan van Nunen
2007Jan-Wim van Bree
2006Toon en Marleen Jacobs
2005Dré Keijzer
2003De kapel

Bij de drukke voorbereidingen van de komende carnaval, kiest het bestuur jaarlijks een persoon die voor het voetlicht van alle Vlierdenaren onder de aandacht wordt gebracht. Een persoon die zich op een bijzondere wijze inzet voor de carnaval in Vlierden. Zo ook dit jaar.

 De ontvanger van de Vetlirre Medallie 2024 zét zich al vele jaren in; en wel als lid van de Raad van Elf. En niet alleen tijdens de carnavalsactiviteiten, maar ook in de  voorberei-dingen kun je altijd een beroep op hem doen. Ook zorgt hij er -voorafgaand aan de carnaval-  mede voor dat (buitendorpse) advertenties voor in het magazine worden opgehaald. En door het jaar heen haalt hij  met enige regelmaat het oud papier op wat weer geld in het laatje brengt voor de carnavalsvereniging. 

Naast zijn functie in de Raad van Elf bekleed deze persoon nóg een belangrijke functie. Eveneens vele jaren zorgt hij ervoor dat de jeugd in Vlierden een carnaval kan vieren om nooit te vergeten. Hij maakt namelijk deel uit van de carnavalscommissie van de Rimbamplekkers. Jaarlijks is hij betrokken bij alle voorbereidingen van iedere carnavalsactiviteit om de jeugd van Scouting Vlierden een onvergetelijk feest te laten ervaren. Omdat hij als leiding van de welpen het gehele jaar door actief is met de jeugd van Scouting Vlierden, heeft hij al veel jeugd begeleid en zien opgroeien van het springkussen tot aan de toog in het café.
 Al deze activiteiten heeft hij weten te combineren met zijn gezinsleven, zijn vrouw Esther en zijn 2 kinderen Bob en Marly.

Zowel De Dorstvlegels als de Rimbamplekkers mogen dan ook hopen dat zij nog
jaren gebruik mogen maken van de inzet van deze persoon, zodat we over 2 jaar
samen zijn 33-jarig jubileum mogen vieren.

Dorstvlegels en Dorstvlegelinnekes, mag ik een groot applaus voor de ontvanger
van de Vetlirre Medallie van het Jaar 2024:  Richard Merkx.