De vorst, de spreekbuis en regisseur van de vereniging. Ook zij verdienen het genoemd te worden. 
Onze archivaris is in zijn archieven gedoken en tot de volgende lijst gekomen:

1974 - 1979

Piet Aldenzee

1979 - 1986

Wim van Doorn

1986 - 1992

Toon Kanters

1992 - 2000

Marcel Joppe

2000 - 2006

Jan-Wim van Bree

2006 - 2012

Corné van den Heuvel

2012 - 2014

Wilbert van Bree (interim)

2014 - 2023

Edward Thijssen

2023 - heden

Marcel Joppe